JUDr. Peter Ďurica

K začatiu vykonávania advokácie ma priviedla túžba po slobodnom a nezávislom povolaní spojená so snahou o získanie spätnej väzby pri poskytovaní mojich služieb a rád. Právnu prax po skončení štúdia na PF Univerzity Komenského v Bratislave v septembri 2001 som nadobudol na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši v pozícii odborného radcu a ako advokátsky koncipient v kanceláriách vo Veľkom Krtíši a v Banskej Bystrici. Svoje vzdelanie som prehlboval na seminároch organizovaných Justičnou akadémiou a Slovenskej advokátskej komory.

Ako advokát som zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6807 a poskytujem právne služby podľa zákona číslo 586/2003 Z. z. o advokácii, k čomu patrí zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie rád, spracovanie listín o právnych úkonoch a správa majetku klientov.

Naša advokátska kancelária sídli vo vlastných priestoroch v centre okresného mesta, kde sa klientom snažíme poskytnúť diskrétne a komfortné služby. Služby v oblasti obchodného práva poskytujeme aj v spolupráci s externými odborníkmi v oblasti správneho a insolvenčného práva.

Kancelária poskytuje moderné online poradenstvo, čo umožňuje klientom šetriť čas strávený cestou do kancelárie.

Odmena za právne služby je vecou dohody s klientom. Predstavuje výsledok individuálneho prístupu s posúdením náročnosti jednotlivej služby. Služba online umožňuje pre klientov možnosť ušetriť na právnom poradenstve, pričom advokátska kancelária si dáva za ambíciu umožniť týmto služby advokáta širšej skupine klientov.

Ponúkam Vám kompletné právne poradenstvo

 • právne zastupovanie klientov pred súdmi, štátnymi orgánmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj pri mimosúdnych konaniach
 • vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov
 • zastupovanie vo veciach obchodného a živnostenského registra
 • vypracovanie žalôb, návrhov a stanovísk, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov
 • právne poradenstvo a advokátske služby osobne, telefonicky, emailom alebo online
 • komplexné služby v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
 • Kladiem dôraz na:

 • etiku
 • diskrétnosť
 • efektívnosť pre klienta
 •